Dansk Information

Forsøgets formål

Under et hjertestop er blodkredsløbet utilstrækkeligt. Formålet med behandlingen under hjertestop er derfor at genvinde tilstrækkeligt blodkredsløb. Standardbehandlingen består bl.a. af hjertemassage og – om muligt – elektrisk stød, og der gives forskellige typer af medicin efter klare retningslinjer. Formålet med dette projekt er at teste, om tillæg af calcium kan føre til, at flere patienter genvinder tilstrækkeligt blodkredsløb, og sekundært om flere patienter overlever med god fysisk og psykisk livskvalitet.

Plan for forsøget

Under forskningsprojektet vil halvdelen af de inkluderede patienter modtage standardbehandling for patienter med hjertestop uden for hospital. Den anden halvdel vil ligeledes modtage standardbehandling, men herudover tillægges calcium; dette gives i væskeform direkte i blodåren (intravenøst). Patientfordelingen mellem standardbehandling og standardbehandling samt calcium er tilfældig. Medicinen gives under selve hjertestoppet.

Calcium er et naturligt forekommende mineral i kroppen, og det er almindeligt hos kritisk syge at dagligt overvåge blodniveauet af calcium og behandle herefter. Flere studier har vist, at tilførsel af calcium giver et kortvarigt løft af blodkredsløbet, og vi tror derfor, at behandlingen kan hjælpe med at genvinde et tilstrækkeligt kredsløb hos patienter med hjertestop. Herudover er det muligt, at calcium kan medvirke til at normalisere den livsvigtige balance imellem blodets salte under og efter hjertestoppet.

De patienter, der ikke modtager calcium, behandles med et uvirksomt stof (placebo, der består af saltvand). Først når forskningsprojektet for alle forsøgspersonerne er helt afsluttet, vil vi finde ud af, om den enkelte patient har modtaget calcium eller placebo. Deltagelse i forskningsprojektet inkluderer ikke yderligere medicin, men medfører at vi indsamler information omkring patienten. Dette har på ingen måde indvirkning på den videre behandling, og al information bliver indsamlet fra journalen uden yderligere prøvetagning. Efter udskrivelse fra hospitalet vil vi tage telefonisk kontakt til patienten eller en pårørende for at stille en række korte spørgsmål om, hvordan det går fysisk og psykisk. Dette gør vi fire gange ved hhv. 30 dage, 90 dage, 180 dage og 1 år efter hjertestoppet.


I alt skal 430 patienter med hjertestop uden for hospital inkluderes i forskningsprojektet. Forskningsprojektet forventes startet i 2020 og forventes at køre i op til 4 år.


Forsøget er godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer i Region Midtjylland samt ved Lægemiddelstyrelsen.